Projekt z nadzorem

 Celem usługi nadzoru nad pracami remontowo-budowlanymi jest pośredniczenie między inwestorem, a ekipami remontowymi, dostawcami i innymi firmami, których usługi są niezbędne w danej inwestycji. Inwestor w celu uzyskania informacji lub podania wskazówek czy uwag, konsultuje się z jedną osobą – nadzorcą. Znacznie ułatwia to relacje inwestor-budowa, ponieważ nadzorca jako osoba doświadczona w przewodzeniu pracami remontowo-budowlanymi wie z kim się w danej sprawie kontaktować, kto jest za co odpowiedzialny, gdzie uzyskać pomoc w razie problemów oraz jak unikać błędów.

Nadzór nad pracami remontowo-budowlanymi:

 1. Pomoc w wyborze ekipy remontowo-budowlanej i firm wykończeniowych (parkiety, meble, rolety itp.)
 2. Dopilnowanie zgodności prac z projektem i w razie potrzeby wprowadzanie na bieżąco zmian w projekcie.
 3. Zamówienie odpowiednich kontenerów na odpady budowlane,
 4. Stworzenie harmonogramu wszystkich prac i koordynowanie ich.
 5. Kontrola postępów prac i jakości ich wykonania.
 6. Zamówienia materiałów budowlanych i wykończeniowych
 7. Organizacja transportu i rozładunku oraz sprawdzenie ilościowe i jakościowe dostarczanych materiałów
 8. Odbiór poszczególnych etapów prac
 9. Odbiór końcowy prac
 10. Zamówienie firmy sprzątającej
 11. Przekazanie kluczy inwestorowi
Zadzwoń
Napisz do Nas