Projekt koncepcyjny

Rola projektu koncepcyjnego w całokształcie inwestycji jest niezwykle istotna. To na jego etapie projektant analizuje potrzeby przyszłych użytkowników oraz możliwości, które daje przestrzeń. Na podstawie tych analiz tworzone są układy funkcjonalne, które będę jak najbardziej dopasowane do wymagań inwestorów. To na typ etapie prac ustala się jak działać będzie dana przestrzeń oraz jak w pełni wykorzystać jej możliwości.

Zakres projektu koncepcyjnego:

  1. Inwentaryzacja pomieszczenia – rzut z góry (rys. 1)
  2. Podział na pomieszczenia, wyburzenia lub i dobudowa ścian – rzut z góry (rys. 2)
  3. Układ funkcjonalny – rzut z góry (rys. 3)
  4. Rozmieszczenie punktów elektrycznych – rzut z góry (rys. 4)
  5. Podział podłóg – rzut z góry (rys. 5)
Zadzwoń
Napisz do Nas